☆ Mutlu Evlilik Okulu PDF / Epub ✩ Author Sema Maraşlı – Dcrjservices.co.uk

Mutlu Evlilik Okulu txt Mutlu Evlilik Okulu, text ebook Mutlu Evlilik Okulu, adobe reader Mutlu Evlilik Okulu, chapter 2 Mutlu Evlilik Okulu, Mutlu Evlilik Okulu 78473c Bekarlar Ve Evlenmeye Haz Rlananlar Ve Evliler Muhabbetli Bir Hayat IsteyenlerBirbirimizi Seviyoruz Fakat Sevginin Tad N Kaybettik DiyenlerKavgalardan Yorulduk Diye Ik Yet EdenlerNeden Mutlu Olamad M Z Anlam Yorum, Nerde Yanl Yap Yoruz Diyenler Te Bu Kitap Tam Size G Re Sema Mara L N N Sade Ve Samimi Anlat M Yla, Evlilikokuludersleri Size Bamba Ka Bir Pencere A Acak.Sizi Ok Iyi Tan Yan Bir Yak N N Zla Sohbet Eder GibiHatalar N Z G Recek, Yer Yer Sars Lacak, Bazen Belki De K Zacaks N Z Bazen De G L Mseyeceksiniz.Evlili E Bak A N Z De I Ecek E Er Ister Ve Emek Verirseniz Hayat N Z Da De I Ecek Renmenin Ve Rencili In Ya Yok Haydi Imdi Ders Zaman


10 thoughts on “Mutlu Evlilik Okulu

  1. says:

    Bir puan Sema Mara l n n ne kadar do ru eyler s ylese de rahats z edici buldu um slubundan dolay k r yorum Bu okudu um 2.kitab ve maalesef ikisinde de yazar n tavr hi kapsay c de ildi Mesela baz konularda yazar gibi d nmeyen biri b y k ihtimal sluptaki hafif su lay c tondan irite olur ve kitaptan feyz alaca varsa da alamaz zellikle aile konusunda yazan birinin bu duru unu ar zal buluyorum.Bunun d nda evlilikte fark nda olmadan yap lan yayg n hatalar renip ka nmak ad na bence ok faydal bir kaynak.Bence bir kere evlilikten evvel n bilgi olarak, bir kere de evlilikten sonra amel etme odakl okunmas g zel olur.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *