[Reading] ➷ Simitçi mi Mitçi mi? ➭ Yılmaz Tekin – Dcrjservices.co.uk

Simitçi mi Mitçi mi? summary Simitçi mi Mitçi mi?, series Simitçi mi Mitçi mi?, book Simitçi mi Mitçi mi?, pdf Simitçi mi Mitçi mi?, Simitçi mi Mitçi mi? 9bba430a4c Bir Gelenek Daha Y K Ld Stihbarat Elemanlar N N Emekli Olduktan Sonra K Elerine Ekilip, An Lar N Kendilerine Saklama Gelene I Art K Sona Erdi Emekliye Ayr Lan M T G Revlisi Y Lmaz Tekin, S R Perdesini Aralamaya Karar Vererek Bir Ilk E Imza Att G R Nde Birle En Gazeteler, Y Llar Nce Bu Ba L Klar Atarak Kamuoyunun Dikkatini Bir Gizli Servis Mensubunun An Lar Uvald Z Adl Yap T N Zerine Ekmi LerdiTEK N In Kitab , Al Lm Ajan Kitaplar Ndan De Ildi M T In Gizli Bilgilerini, Orada Yap Lan Al Malar Anlatmak Yerine I In Mizahi Yan N Ne Alan G Ler Y Zl Bir Kitapt Stihbarat Elemanlar N N Da Insan Oldu Unun Alt N Izen, G L Msetirken D Nd Rmeyi Hedef Alan Y Lmaz TEK N Bu Kitab N Ns Z Nde Amac M, Bir Tarih Yazmak, Nemli Birtak M Olaylar N Analizlerini Yapmak, Bir Misyonun Avukatl N Stlenmek Veya Insanlar Etkilemek De Il, M Mk N Oldu U Kadar Hi Bir Kurumu Ve Ahs Kar Ma Veya Yan Ma Almadan, Yer, Isim Ve S R Vermeden, Dok Mante Etmeden, Konular Ya Anm Bir Tarih S Reci I Erisinde I Lemek Ve Okuyucuya, Bizim Gibi Insanlar N Da O Kadar Ciddi I Lerinin Aras Nda Birtak M G Zel An Lar N N Olabilece Ini Anlatmakt R Diyordu Simit I Mi, M T I Mi Adl Bu Yap T Nda Ise Yazar, Kaleme Alm Oldu U An Lar Ndan Geni Bir Derleme Yapm T R Bu Kitapta Yk Ler Halinde Anlat Lan Ya Anm L Klar Okuduk A, S R Perdesi Ard Nda Geli Ti I San Lan Olaylar N Traji Komik Y Nlerine Ahit Olacak, Ayn Anda Hem D N P Hem G L Mseyeceksiniz


10 thoughts on “Simitçi mi Mitçi mi?

  1. says:

    Bu kitab okumak, T rk istihbarat te kilat n ve personelini daha yak ndan tan yabilmek i in g zel bir f rsat Olduk a e lenceli ve s r kleyici an lar n yer ald , okurken insan hi s kmayan ve biraz da bu te kilata girmeyi zendiren e lenceli bir kitap diyebilirim Ayn zamanda yazar n an lar n anlatt y llar, lkemizin yak n siyasi tarihine de bir nebze olsun k tutuyor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *